Các công trình đã thi công

13500VNĐ
For Buy

East Right of Way

Rooms: 5
Beds: 4
Baths: 2
Area: 75 sqft
Garages: 1
5 năm
150VNĐ / mo
For Rent

North Parchmore Street

Rooms: 3
Beds: 2
Baths: 1
Area: 85 sqft
Garages: 1
5 năm
13800VNĐ
For Buy

Apartment sale quality

Rooms: 4
Beds: 3
Baths: 1
Area: 85 sqft
Garages: 1
5 năm
220VNĐ / mo
For Rent

New Quality House

Rooms: 5
Beds: 3
Baths: 1
Area: 90 sqft
Garages: 1
5 năm
23500VNĐ
For Buy

Awesome Apartment

Rooms: 4
Beds: 3
Baths: 1
Area: 80 sqft
5 năm
23500VNĐ
For Buy

Awesome family home

Rooms: 4
Beds: 2
Baths: 1
Area: 85 sqft
Garages: 1
5 năm
120VNĐ / mo
For Rent

Gorgeous villa view

Rooms: 5
Beds: 3
Baths: 2
Area: 85 sqft
Garages: 1
5 năm
150VNĐ / mo
For Rent

Great House in NY

Rooms: 3
Beds: 2
Baths: 1
Area: 70 sqft
5 năm
13500VNĐ

Luxury family home

Rooms: 5
Beds: 3
Baths: 1
Area: 85 sqft
Garages: 1
5 năm